podmínky


Všeobecné podmínky

 1. minimální věk 21 let, řidičský průkaz sk. B, 2 roky praxe v řízení
 2. pro zapůjčení vozu je nutné předložit platný ŘP a druhý doklad (OP nebo pas)
 3. pronajatý vůz smí řídit pouze nájemce, nebo osoby uvedené ve smlouvě
 4. při předčasném ukončení pronájmu vozu se nájemné nevrací
 5. ve vozidle je striktně Zakázáno kouřit , Zákaz domácích mazlíčků
 6. Zákaz upravovat, polepovat, cokoli montovat, šroubovaním nebo lepením, demontovat části vozidla

Převzetí vozu

 1. obytný vůz nájemce přebírá a vrací v rozmezí 9.00 – 16.00 na adrese uvedené ve smlouvě
 2. převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízením a obsluhou trvá cca 30min – 60min, stejně jako převzetí a kontrola
 3. obytný vůz se předává a vrací v čistém stavu a vždy s plnou nádrží pohonných hmot
 4. obytný vůz se vrací s vyprázdněnou a vypláchnutou kazetou WC a vypuštěnou odpadní nádrží
 5. vozidlo se vrací s uklizeným interiérem, není potřeba umýt vnější povrch, doplňovat vodu a propan do lahví
 6. Vůz je vybaven hasícím přístrojem a lékárničkou

Platební podmínky

 1. do 5 dnů od rezervace je nutné zaplatit 30% celkové částky pronájmu,teprve potom bude Váš termín pevně zarezervovaný
 2. doplatek nájemného je nutné doplatit nejpozději 30 dnů před vyzvednutím obytného vozu
 3. výše nájemného je uvedena v ceníku
 4. před zapůjčením obytného vozu požadujeme složení kauce 25.000 Kč vč. DPH
 5. k ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1.500 Kč vč. DPH (nad 10 dní tento poplatek neúčtujeme)
 6. mimo sezonu lze řešit ceny dohodou

Nehoda nebo porucha

 1. nájemce je povinen neprodleně telefonicky pronajímateli ohlásit jakoukoliv závadu, poruchu či škodu na vozidle
 2. veškeré opravy, nákup náhradního dílu je možné realizovat pouze se souhlasem pronajímatele
 3. při nehodě nebo neoprávněném vniknutí do vozu je nájemce povinen VŽDY volat policii a nechat si provést písemný zápis doložený fotodokumentací
 4. vůz je nový a běžné opravy je nájemce oprávněn provádět pouze v autorizovaných servisech a to jen po domluvě s provozovatelem

Storno podmínky

 1. 0% z nájmu a víc – 61 dní před zapůjčením
 2. 30% z nájmu 60 – 31 dní před zapůjčením
 3. 50% z nájmu 30 – 16 dní před zapůjčením
 4. 80% z nájmu 15 – 3 dní před zapůjčením
 5. 100% z nájmu do 48 hodin před zapůjčením

Sankce

 1. nevyprázděná kazeta WC – 1.000,- Kč
 2. neuklizený interiér – 2.000,- Kč
 3. silné znečištění interiéru nebo exteriéru dle skutečných nákladů na úklid
 4. ztráta klíčů nebo dokladů – 5.000,- Kč
 5. při pozdním vrácení je účtován dvojnásobek ceny pronájmu za den každý den prodlení a smluvní pokuta ve výši 25 000Kč.